PayPact este un startup-ul românesc care și-a propus să digitalizeze procesele de notificare și evaluare a daunelor, indiferent de tipul de asigurare (asigurări de locuință sau de sănătate, călătorie).

Startup-ul a fost fondat în Cluj-Napoca de către antreprenorul Dan Cobeanu, care a atras alături de el o echipă de specialiști cu experiență în IT, finanțe și asigurări. Până în acest moment suma investită în proiect ajunge la 200.000 de euro, cea mai mare parte din aceasta sumă fiind investită în dezvoltarea platformei tehnologice.

Finanțarea primită de la LHoFT este sub formă de grant, în valoare de 50.000 Euro, no equity. PayPact a fost selectată în programul de accelerare organizat de LHoFT (Luxembourg House of Financial Technology) împreuna cu încă 9 startup-uri europene dintr-un număr de 107 startup-uri înscrise. Doar 5 din cele 10 startup-uri au fost alese ca și finaliste, urmând să primească finanțarea și începerea unui program pilot în Luxemburg, PayPact fiind unul dintre ele .

Fundația LHoFT este o inițiativă de colaborare între sectorul public și privat, care încurajează inovația în industria serviciilor financiare din Luxemburg, conectând comunitatea Fintech locală cu cea internațională.

În acest moment se lucrează intens la finalizarea soluției care va fi capabilă pe baza pozelor de la locul accidentului să genereze lista de componente avariate și să genereze un deviz estimativ. În toamna aceasta urmează să lanseze proiectul pilot atat în Luxemburg cat și în România, iar la începutul lui 2022 startup-ul vrea să atragă noi finanțări.

„Plecăm de la no­tifi­carea daunei şi în­cheiem cu plata des­pă­gubirilor; avem trei piloni, notificarea de da­u­nă, evaluarea dau­nei şi plata des­pă­gubirii şi în funcţie de piaţa pe care ne po­ziţionăm, dacă cola­borăm sau nu cu socie­tăţile de asigu­rare, pu­tem implemen­ta toţi aceşti trei piloni sau doar o parte din ei“, a menționat Dan Cobeanu.